Can I block access to Facebook on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
You can't block access to Facebook as Workplace is built on the same technology that powers Facebook. Any domain restrictions that prevent network access to Facebook would also affect Workplace.
Was this information helpful?