How do I turn push notifications on or off on Workplace from my mobile phone?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është e disponueshme në gjuhën tënde. Zgjidh një prej gjuhëve të mbështetura:
To get push notifications, you'll first need to turn them on from your phone or tablet's settings.
Android
From your Workplace app on an Android device:
 1. Tap in the top right of Workplace.
 2. Tap Help & Settings, then tap Notification settings.
 3. Tap Push.
 4. You can mute push notifications, turn on/off vibration, flash LED and sounds on incoming notifications by tapping next to the relevant option.
iPhone and iPad
 1. Open your device's Settings.
 2. Tap Notifications.
 3. Scroll down and tap Workplace.
 4. Tap next to Allow Notifications.
 5. Tap next to Sounds and Badges to turn them on.
To adjust your push notifications for the Workplace app:
 1. Tap in the bottom left of Workplace.
 2. Tap Settings & Privacy, then tap Notifications Settings.
 3. Tap Push.
 4. Tap next to Sounds/Vibrate to turn on or turn off push notifications.
Learn more about notifications on Workplace.
A ishin të dobishme këto informacione?