Extracting and archiving content from your Workplace account

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
This article is only applicable to users of Workplace Advanced.
You can use the Graph API to retrieve and archive content from your Workplace account. Learn more about Graph API.
Was this information helpful?